ติดต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

299/1 ม.5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ : 038-022833   โทรสาร : 038-022845
หากท่านมีอุปกรณ์ GPS (Global Positioning System) สามารถระบุตำแหน่งของวิทยาลัยโปลีเทคนิคระยอง ได้ดังนี้

ละติจูด : 
12.662276044656393 , ลองติจูด : 101.31209488211425

 

 


การคมนาคม ได้แก่

  รถโดยสาร (สองแถว)
-ระยอง-สามย่าน
-ระยอง-ตะพง ช่น
-ระยอง-บ้านเพ
-ระยอง-ท่าเรือ
รถโดยสารประจำทาง
  -บัส ระยอง-จันทร์