search
 
-A +A
 
 
www.polyrayong.ac.th หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัย Download เอกสาร
โรงเรียนในเครือ งานวิจัย    
ที่อยู่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
ใบสมัครเรียน
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
แบบสำรวจติดตามผล นศ. ที่สำร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ-ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

 

 

โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31  คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - ปัจจุบัน  แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูก ฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

      
ท่านอาจารย์อุดมและ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็น ผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14  ไร่เศษ  หมู่ 5  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.กิจกรรม ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 จะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 มีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม เน้นวัสดุธรรมชาติ และเน้นความประหยัด นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ


กิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 จะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ โดยกำหนดการแต่งกาย รุ่นพี่ ใส่เสื้อสี กางเกง สุภาพ ส่วนรุ่นน้องใส่ชุดพละ แล้วเจอกันนะคะ  

 


            

เมื่อ  วันที่ 8  สิงหาคม 2561 ทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม  ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงค์ 19 รูป และมอบใบประกาศแด่คุณแม่ดีเด่น   

  เมื่อ  วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561  โดยนำต้นเทียนไปถวายยังวัดปลวกเกตุ  และวัดเนินพุทรา ไ้ด้ฟังพระธรรมเทศนา จากเจ้าอาวาสวัดเนินพุทรา นักเรียน-นักศึกษารับบุญกันอย่างทั่วถึง laugh

เมื่อ  วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชการลที่ 10 โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงค์ 19 รูป และมอบใบประกาศแด่คุณพ่อดีเด่น   

  เมื่อ  วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561  ที่อาคารเอนกประสงค์ของวิทยาลัยฯโดยมีนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงwink


เมื่อ  วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561  ที่หอประชุมของวิทยาลัยฯโดยมีนักเรียน-นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็นจำนวนมาก  บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น wink
 

  เมื่อ  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ประจำปี 2561  โดยวิทยากรจากศูนย์ฮอนด้า มาให้ความรู้แสดงการขับขี่จักรยานยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน laugh

เมื่อ  วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง ประจำปี 2561  ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สามัคคีรักใคร๋ปองดองกันlaugh  

  เมื่อ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้นำนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้ร่วมเดินรณรงค์ วันงดสูบบุหรีโลกและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในและนอกสถานศึกษา   wink

เมื่อ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้นำนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเชิงเนิน  ทำกิจกรรมบำรุงรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงเนิน  wink  

  เมื่อ  วันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้ร่วมงาน  Open House IRPC  wink

    เมื่อ  วันที่ 20 พฤษภาคม  ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ โดยวันแรกเป็นการต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมี อาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญเป็นประธานในพิธี และในวันต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยแก่นักเรียน-นักศึกษา cheekybroken heart  


 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม Web-site
 
 
 
| หน้าแรก | ติดต่อวิทยาลัย | Download เอกสาร
| โรงเรียนในเครือ | งานวิจัย
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
Rayong Polyteachnical Vocational College
299/1 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-022833 Fax: 038-022845
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
\"very
Statistics Counter