search
 
-A +A
 
 
www.polyrayong.ac.th หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัย Download เอกสาร
โรงเรียนในเครือ งานวิจัย    
ที่อยู่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
ใบสมัครเรียน
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
แบบสำรวจติดตามผล นศ. ที่สำร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ-ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

 

 

โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31  คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - ปัจจุบัน  แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูก ฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

      
ท่านอาจารย์อุดมและ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็น ผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14  ไร่เศษ  หมู่ 5  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.กิจกรรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย จะจัดขึ้นใน วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยจากสาเหตุต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการป้องกันเหตุจากอัคคีภัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

กิจกรรมการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น จะจัดขึ้นใน วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค จะจัดขึ้นใน วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศ และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา จะจัดขึ้นใน วันอังคาร ที่ 25 กรกฏาคม 2560  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศ และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม จะจัดขึ้นใน วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 และ  30  พฤศจิกายน 2560 มีการบรรยายธรรม และประกอบกิจกรรมทางศาสนา นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 มีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม เน้นวัสดุธรรมชาติ และเน้นความประหยัด นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดขึ้นใน วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน-นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยนักเรียนทุกคนต้องมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

กำหนดการจัดกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ โดยกำหนดการแต่งกาย รุ่นพี่ ใส่เสื้อสี กางเกง สุภาพ ส่วนรุ่นน้องใส่ชุดพละ แล้วเจอกันนะคะ 
 

 


               เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงานมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสตาร์ บรรยากาศ เป็นไปด้วยความชื่นมื่น ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนด้วยนะคะ wink  

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม อบรม 4 สาขา สาขาการบัญชี  สาขาการตลาด  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาโลจิสติก ให้นักเรียน-นักศึกษาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ประจำปี 2560 

                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม วันเด็กและสังสรรค์วันปีใหม่ ในวันที่ 10 มกราคม 2561  เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้จับฉลากของขวัญและร่วมรับประทานกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน   

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม การปฐมพยาบาล เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้รู้จักการปฐมพยาบาลในบื้องต้น บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ประจำปี 2560  angel

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้แสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ประจำปี 2560
 
 

 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนนักศึกษา มีผู้สมัครเลือกตั้ง ทั้งหมด 4 พรรค โดยผลการเลือกตั้ง นางสาวสุวีรยา เปียปาน นักศึกษา ระดับ ปวส.2/1 สาขาการบัญชี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2560  angel

         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ร่วมกับ ชลประทานจังหวัดระยอง นำนักเรียน-นักศึกษา ทัศนศึกษาที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัด นครนายก เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมยุวชลเรียนรู้งานชลประทาน นักเรียนได้รับความรู้มากมาย และสนุกสนานกันมาก  angel
 

 
           เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู โดยในช่วงเช้า ได้จัดให้มีการบวงศรวงพระพรหม จากนั้นจัดกิจกรรมบูชาครูบริเวณหอประชุมชั้น 3 และได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาสวดเพื่อเป็นสิริมงคลต่อครู นักเรียน และวิทยาลัย  โดยมี อาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญเป็นประธานในพิธี angel

         13 มิถุนายน 2560  สถานพินิจจัและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง           

 
          31 พฤษภาคม วันรณรงค์งดสูบบุหรีโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกรรมเพื่อรณรงค์ให้นักเรียน-นักศึกษา      ได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากบุหรี        

        เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่โดยวันแรกเป็นการต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมี อาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญเป็นประธานในพิธี และในวันต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยแก่นักเรียน-นักศึกษา cheekybroken heart
 


 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม Web-site
 
 
 
| หน้าแรก | ติดต่อวิทยาลัย | Download เอกสาร
| โรงเรียนในเครือ | งานวิจัย
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
Rayong Polyteachnical Vocational College
299/1 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-022833 Fax: 038-022845
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
\"very
Statistics Counter