search
 
-A +A
 
 
www.polyrayong.ac.th หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัย ใบสมัครออนไลน์/
แบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา/
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
โรงเรียนในเครือ งานวิจัย    
ที่อยู่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
ใบสมัครออนไลน์
แบบสำรวจผู้สำร็จการศึกษา
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ-ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

 

 

โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึง      วันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31 คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี  นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่       1-ปัจจุบัน  แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูก ฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  
 

       ท่านอาจารย์อุดม และ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็นผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14 ไร่เศษ หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง  จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี        การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.
ประชาสัมพันธ์ก่อนหน้า 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33
ประจำปีการศึกษา 2561

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29-30 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
 

กิจกรรมทัศนศึกษา Dream World

วันที่ 18 มกราคม 2562 ทางวิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่ Dream World
 

 
กิจกรรมศึกษาดูงานที่ TAN LAND
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ทางวิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่ ตันแลนด์ "TAN LAND" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ในรูปแบบแกลเลอรี่สร้างสรรค์ปลูกฝังแนวคิดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน และกระตุ้นจิตสำนึกระหว่างวิธีดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ

งานวันครู
 
ทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง และสมาคมครูโรงเรียนเอกชน ได้จัดงานวันครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
 

 
โครงการประกวดครูดีเด่น ปีการศึกษา 2561

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการประกวดครูดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกวงฮั้ว อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ทางวิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรม "เข้าค่ายลูกเสือ" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สวนไร่แผ่นดินเย็น
 

 
โปลีเปิดบ้าน ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทางวิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรม "โปลีเปิดบ้าน" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมได้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทางวิทยาลัยฯได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ บ้านฉาง ระยอง
เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDSและเด็กกำพร้าที่ได้ รับผลกระทบจากAIDS
 

 
วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2561
วันสำคัญกับวงการลูกเสือไทย
วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย

         กิจกรรมวันลอยกระทง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทางวิทยาลัยฯจัดให้มีกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีการแต่งกายด้วยชุดไทย และการประกวดกระทง
 

 

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬาสีในวันที่ 11, 18 และ 25 พฤศจิกายน 2561

เมื่อ  วันที่ 8  สิงหาคม 2561 ทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม  ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงค์ 19 รูป และมอบใบประกาศแด่คุณแม่ดีเด่น   

  เมื่อ  วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561  โดยนำต้นเทียนไปถวายยังวัดปลวกเกตุ  และวัดเนินพุทรา ไ้ด้ฟังพระธรรมเทศนา จากเจ้าอาวาสวัดเนินพุทรา นักเรียน-นักศึกษารับบุญกันอย่างทั่วถึง laugh


 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม Web-site
 
 
 
| หน้าแรก | ติดต่อวิทยาลัย | ใบสมัครออนไลน์/
แบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา/
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
| โรงเรียนในเครือ | งานวิจัย
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
Rayong Polyteachnical Vocational College
299/1 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-022833 Fax: 038-022845
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
\"very
Statistics Counter