ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย จะจัดขึ้นใน วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยจากสาเหตุต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการป้องกันเหตุจากอัคคีภัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

กิจกรรมการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น จะจัดขึ้นใน วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค จะจัดขึ้นใน วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศ และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา จะจัดขึ้นใน วันอังคาร ที่ 25 กรกฏาคม 2560  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศ และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม จะจัดขึ้นใน วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 และ  30  พฤศจิกายน 2560 มีการบรรยายธรรม และประกอบกิจกรรมทางศาสนา นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 มีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม เน้นวัสดุธรรมชาติ และเน้นความประหยัด นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดขึ้นใน วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน-นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยนักเรียนทุกคนต้องมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

กำหนดการจัดกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. นักเรียนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ โดยกำหนดการแต่งกาย รุ่นพี่ ใส่เสื้อสี กางเกง สุภาพ ส่วนรุ่นน้องใส่ชุดพละ แล้วเจอกันนะคะ 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ขอเชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 231 อาคาร 2 เรียนเชิญผู้ปกครองโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ 

ทางวิทยาลัยจะจัด กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ขอให้นักเรียน-นักศึกษา เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาตรในช่วงเช้า  devil

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 27 และ 29 กรกฏาคม 2559 นักเรียน-นักศึกษาสามารถดูตารางสอบ
ได้ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการนะคะ 

กำหนดการแห่เทียนจำนำพรรษา จัดในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ วัดปลวกเกตุ และวัดเนินพุทรา 

ดาวน์โหลดคู่มือเอกสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   
เอกสารแนะนำการเข้าระบบ studentloan (สำหรับผู้กู้รายใหม่และกู้ต่อเนื่อง)  
ขั้นตอนการขอรหัสผ่านบนระบบ Studentlone  

ประกาศผลรางวัล “การประกวดงานวิจัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 “การประกวดงานวิจัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คลิกดูรายละเอียด   Download

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัย อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถ Download เอกสารข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ได้แล้วนะคะ

รายละเอียดการจัดทำรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และปวส.2 นักเรียน-นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ แถบ Link ของศูนย์ฝึกงานและจัดหางานด้านข้างหน้าจอ นะคะ


สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกงาน ผ่านไป 3 สัปดาห์ ขอให้นักเรียนจัดเตรียม สมุดฝึกงานเล่มสีชมพู (ฝึกแบบตรงสาขา) ให้เรียบร้อย นักเรียนจะต้องส่งคืนวิทยาลัยในวันที่นักเรียนได้รับ การตรวจนิเทศ รอบแรกนะคะ


ทางศูนย์ฝึกงานและจัดหางาน จะเริ่มทำการออกนิเทศฝึกงาน วันแรก วันจันทร์ที่ 25 สิหาคม นี้นะคะ ขอให้นักเรียน-นักศึกษา เตรียมพร้อมด้วย

ในวันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม นักเรียน ชั้นปวช. 2 ทุกคน พร้อมกันที่วิทยาลัย เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ และ วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม นักศึกษา ชั้น ปวส.2 ทุกคน พร้อมกันที่ วิทยาลัย เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ที่ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (ตรงเวลาด้วยนะคะ)

กำหนดการส่งสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เล่มสีเขียว) พร้อมกันใน วันที่18 สิงหาคมนี้ นะจ๊ะ ใครยังไม่เสร็จสิ้น เร่งมือได้แล้วนะจ๊ะ

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน-นักศึกษาเก่า วิทยาลัยกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 29 พ.ค. 2557 เนื่องจากวันที่ 26-27 พ.ค. 57 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประกาศ เพื่อแจ้งให้ทราบทางวิทยาลัยได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จาก 038-942108-9 มาเป็น 038-022833,038-022845

กำหนดต่าง ๆ สำหรับการเตรียมความพร้อม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
                        วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง จะเข้ารับการตรวจเยี่ยมและ
                          ประเมินคุณภาพภายนอก
 ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์นี้
                  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง จัดขึ้นในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์นี้ 
                         ขอให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมตัวกันให้พร้อมด้วยนะจ๊ะ 
                  ตัวอย่าง การทำ
รูปเล่มรายงาน  ศูนย์ฝึกงานและจัดหางาน  
                          ข่าวประชาสัมพันธ์
                                     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง กำลังเปิดรับสมัคร
                                               พนักงานขับรถ  1 ตำแหน่ง
                                                   คุณสมบัติ
                                                   - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
                                                   - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
                                                   - สุภาพ เรียบร้อย
                                                   - มีประสบการณ์ทำงาน 2
                                                   - มีใบขับขี่รถยนต์

                       กำหนดการ
ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1
                               ปีการศึกษา 2556

                       ประชาสัมพันธ์จาก สภาอุตสาหกรมแห่งประเทศไทย ผู้ว่างงานสามารถดู
                               รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง ได้ที่ link ตำแหน่งงานว่าง ที่เว็บเพจนี้  
                      สรุปผล
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 27 ผลเป็นอย่างไร
                               เข้าไปดูกันเลยค่ะ

                           ประกาศ  เลื่อน การสอบโครงงานวิชาชีพ จากวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 56 เป็น
                              วันจันทร์ที่  11 ก.พ.  56 

                      ประชาสัมพันธ์ กำหนดการต่าง ๆ
                                         20 ม.ค. 56 สอบ V-Net ของนักเรียนระดับ ปวช.3
                                         6 ก.พ. 56 สอบมาตรฐานวิชาชีพ ของนักเรียนระดับ
                                          ปวช.3 และ ปวส.2
                                         7 ก.พ. 56 สอบโครงงานวิชาชีพ ของนักเรียนระดับ
                                          ปวช.3 และ ปวส.2
                                         28-29 ม.ค. 56 แข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง  ครั้งที่ 27
                                          ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-tec)จังหวัดชลบุลี

                         Update ผลการแข่งขัน งานวันวิชาการ โปลีสีสรรค์  
                          งานวันวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึ
กษาโปลีเทคนิคระยอง จะจัดขึ้นใน
                                วันที่ 20-21 ธันวาคมนี้ ภายในงานจะมีการออกร้านของ นร.-นศ.
                                และมีการแข่งขันต่าง ๆ มากมาย
                         วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง จะจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
                                ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน นี้ ขอให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
                                โดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะ  
                         กำหนดการฟังผลสอบ ลงทะเบียน ทั้งภาคปกติและสมทบ