search
 
-A +A
 
 
www.polyrayong.ac.th หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัย Download เอกสาร
โรงเรียนในเครือ งานวิจัย    
ที่อยู่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
ใบสมัครเรียน
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ-ชลบุรี
โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

 

 

โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31  คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - ปัจจุบัน  แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูก ฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

      
ท่านอาจารย์อุดมและ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็น ผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14  ไร่เศษ  หมู่ 5  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.  ข่าวประชาสัมพันธ์
                 
                   สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกงาน ผ่านไป 3 สัปดาห์ ขอให้
                          นักเรียนจัดเตรียม สมุดฝึกงานเล่มสีชมพู (ฝึกแบบตรงสาขา)ให้
                          เรียบร้อย นักเรียนจะต้องส่งคืนวิทยาลัยในวันที่นักเรียนได้รับ
                          การตรวจนิเทศ รอบแรกนะคะ 
                   ทางศูนย์ฝึกงานและจัดหางาน จะเริ่มทำการออกนิเทศฝึกงาน 
                          วันแรก วันที่จันทร์ที่ 25 สิหาคม นี้นะคะ ขอให้นักเรียน-นักศึกษา
                          เตรียมพร้อมด้วย
                   ในวันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม นักเรียน ชั้นปวช. 2 ทุกคน พร้อมกันที่
                          วิทยาลัย เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ และ 
                          วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม นักศึกษา ชั้น ปวส.2 ทุกคน พร้อมกันที่
                          วิทยาลัย เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
                          (ตรงเวลาด้วยนะคะ)
                   กำหนดการส่งสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เล่มสีเขียว) พร้อมกันใน
                          วันที่ 18 สิงหาคมนี้ นะจ๊ะ  ใครยังไม่เสร็จสิ้น เร่งมือได้แล้วนะจ๊ะ
        
           ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน-นักศึกษาเก่า วิทยาลัยกำหนดเปิด
                         เรียนใน วันที่29 พ.ค. 2557  เนื่องจากวันที่ 26-27 พ.ค. 57 มี
                         การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
                        ประกาศ เพื่อแจ้งให้ทราบ ทางวิทยาลัยได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จาก 
                          038-942108-9  มาเป็น 038-022833,038-022845
 
                   กำหนดต่าง ๆ สำหรับการเตรียมความพร้อม ในภาคเรียนที่ 1
                         ปีการศึกษา 2557       
                
               

                    
    
                                                                                                 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 


    
 

 


 


 

  

 
  

               กิจกรรมสานรัก-สานสัมพันธ์ ระหว่าง รุ่นพี่กับรุ่นน้อง กิจกรรมที่จัดขึ้น มีทั้งการสักการะเจ้าที่  ผู้ปกปักรักษาคุ้มครอง และได้มีการผูกข้อมือรับขวัญนักเรียน-นักศึกษาโดยคณาจารย์ ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน    

             เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงานไหว้ครูขึ้น ในช่วงเช้า ไดัจัดวิธีบวงสรวงพระพรหม    เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ นักเรียน - นักศึกษา  และทำการจัดพิธีบูชาครูโดยตัวแทนนักเรียน   

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ขึ้น  คณะผู้บริหาร และคณะครู-อาจารย์ ยินดีต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ทุกคน โดยในงานได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บุญส่ง สมุทรเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา มาบรรยาย และให้ความรู้ เข้าชมภาพบรรยกาศได้เลยค่ะ        


 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม Web-site
 
 
 
| หน้าแรก | ติดต่อวิทยาลัย | Download เอกสาร
| โรงเรียนในเครือ | งานวิจัย
©Copyright 2002-2014 All rights reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
Rayong Polyteachnical Vocational College
299/1 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-022833 Fax: 038-022845
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
\"very
Statistics Counter