search
 
-A +A
 
 
www.polyrayong.ac.th หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัย Download เอกสาร
โรงเรียนในเครือ งานวิจัย    
ที่อยู่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
ใบสมัครเรียน
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
แบบสำรวจติดตามผล นศ. ที่สำร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ-ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

 

 

โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31  คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - ปัจจุบัน  แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูก ฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

      
ท่านอาจารย์อุดมและ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็น ผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14  ไร่เศษ  หมู่ 5  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ขอเชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 231 อาคาร 2 เรียนเชิญผู้ปกครองโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ 

ทางวิทยาลัยจะจัด กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ขอให้นักเรียน-นักศึกษา เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาตรในช่วงเช้า  devil

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 27 และ 29 กรกฏาคม 2559 นักเรียน-นักศึกษาสามารถดูตารางสอบ
ได้ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการนะคะ 


กำหนดการแห่เทียนจำนำพรรษา จัดในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ วัดปลวกเกตุ และวัดเนินพุทรา 

ดาวน์โหลดคู่มือเอกสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   
เอกสารแนะนำการเข้าระบบ studentloan (สำหรับผู้กู้รายใหม่และกู้ต่อเนื่อง)  
ขั้นตอนการขอรหัสผ่านบนระบบ Studentlone  


      

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ บ้านแผ่นดินเย็น วิทยาลัยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้คุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนำนักเรียนกลับเข้าสู่วิถีชีวิตเก่า ๆ วันนั้นนักเรียนสนุกสนานกันมาก  cheeky


 

      โครงการให้ความรู้ เรื่อง เพศศึกษา ทางวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ รู้เท่าทันเรื่องเพศศึกษา ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา 
        โครงการดี ๆ ที่จัดให้กับนักเรียน-นักศึกษา โครงการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา เรียนรู้เรื่องกฏจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ จัดให้กับนักเรียน-นักศึกษาไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา
   


     กิจกรรม เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดให้กับนักเรียน ได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม มีการประกวดชุดรีไซเคิล โชว์เต้น B-Boy สนุกสนานกันมาก 


 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก งานนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงความรู้จากภายนอก นักเรียนได้รับความรู้กันแน่นเลยทีเดียว 

  
 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จุดเทียนชัยสถายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภาพของสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ สวนศรีเมืองระยอง ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา
  


     ในวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ให้กับนักเรียนที่จะเข้ารับการฝึกงานในปีการศึกษานี้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเข้าสังคม การวางตนวางตัว การอย่างร่วมกับผู้อื่น และยังเป็นการปรับบุคลิกภาพเบื้องต้นอีกด้วย 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาwink       ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2559 ขึ้น ซึ่งในปีนี้ ได้จัดให้นักเรียนได้ฟังธรรม และถวายเทียนจำนำพรรษาจำนวน 2 วัด คือ วัดปลวกเกตุ และวัดเนินพุทธรา อิ่มบุญกันถ้วนหน้าค่ะ  broken heart
 


   

     

 

      โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ IRPC ได้จัดกิจกรรม ให้นักเรียน-นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการประกอบการของโรงงาน IRPC ซึ่งวิทยาลัยได้จัดให้นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้กันมากมายค่ะ  

   


 เมื่อวันที่1 กรกฏาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้ จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย โดยจัดให้มีการถวายราชสดุดี  และตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ   โดยมี   อาจารย์สุนทรี  ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการอาวุโสเป็นประธานในพิธี broken heart

 
       ในช่วงเย็นของวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 วิทยาลัยที่ส่งตัวแทนคณะครูเข้าร่วมงานเปิด ถนนสายวัฒนธรรมประ-แสร์สร้างสุข อ.แกลง โดยงานนี้นักศึกษา ชั้นปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รางวัลสร้างสื่อระดับจังหวัดจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบรางวัลใน ครั้งนี้ด้วย  wink


       เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ซึ่งในช่วงเช้า ได้จัดให้มีการสักการะ พระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูสถาบัน ช่วงสายได้จัดให้มีพิํธีไหว้ครู และได้ทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อเป็นศิริมลคลแก่นักเรียนและคณาจารย์ทุกคน  devil

         
 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดให้นักเรียนได้ตรวจสุขภาพประจำปี โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ ทั้งภาคปกติ และภาคบ่าย เก็บภาพมาฝากกันค่ะ   
 


   ยินดีต้อนรับ นักเรียน-นักศึกษาเข้าสู่รั้วโปลีนะคะ ... ปีนี้ วิทยาลัยได้จัด กิจกรรมสานสัมพันธ์ให้กับนักเรียนเหมือนเคย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ และเด็ก ๆ ทุกคนจะได้ทำความรู้จักกัน บรรยากาศสนุกสนานมาก ...devil
   
 
    31 พฤษภาคม วันรณรงค์งดสูบบุหรีโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกรรมเพื่อรณรงค์ให้นักเรียน-นักศึกษา      ได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากบุหรี  

 
          เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่โดยวันแรกเป็นการต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมี อาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญเป็นประธานในพิธี และในวันต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยแก่นักเรียน-นักศึกษา cheekybroken heart

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้จัดกิจกรรม ศูนย์บริการวิชาชีพ ขึ้น ตามโครงการส่งเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง     
 

 
          พิธีมอบประกาศนียบัตร ได้จัดขึ้น 2 วัน ในศุกร์วันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นพิธีซ้อมใหญ่ที่วิทยาลัย และในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เป็นพิธีรับจริง จัดขึ้นที่โรงแรมสตาร์พล่าซ่า ในช่วงค่ำได้จัดงานสังสรรค์ วิทยาลัยของแสดงความยินดีแก่นักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยนะคะ      

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงานคืนสู่เหย้า 35 ปี โปลีแห่งความผูกพันขึ้น ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีศิษย์เก่าตั้งแต่ รุ่น 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจ  
 


 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม Web-site
 
 
 
| หน้าแรก | ติดต่อวิทยาลัย | Download เอกสาร
| โรงเรียนในเครือ | งานวิจัย
©Copyright 2002-2016 All rights reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
Rayong Polyteachnical Vocational College
299/1 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-022833 Fax: 038-022845
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
\"very
Statistics Counter