search
 
-A +A
 
 
www.polyrayong.ac.th หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัย Download เอกสาร
โรงเรียนในเครือ งานวิจัย    
ที่อยู่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
ใบสมัครเรียน
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ-ชลบุรี
โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

 

 

โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31  คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - ปัจจุบัน  แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูก ฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

      
ท่านอาจารย์อุดมและ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็น ผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14  ไร่เศษ  หมู่ 5  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.  ข่าวประชาสัมพันธ์
                 
                      
กำหนดต่าง ๆ สำหรับการเตรียมความพร้อม ในภาคเรียนที่ 1
                               ปีการศึกษา 2557       
                        วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง จะเข้ารับการตรวจเยี่ยมและ
                               ประเมินคุณภาพภายนอก
ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์นี้
                       การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง จัดขึ้นในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์นี้
                               ขอให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมตัวกันให้พร้อมด้วยนะจ๊ะ
                        ตัวอย่าง การทำ
รูปเล่มรายงาน  ศูนย์ฝึกงานและจัดหางาน 
              

                   
   
                                                                                                 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

 
    


 

 


 
 

           เมื่อวันที่ 14-15 มกราคา 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง   ได้จัดงานโปลีสีสรรค์ขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก        ท่านธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ระยองเขต 1 มาเป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงาน ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการของสาขาต่าง ๆ และมีกิจกรรมมากมาย
 

 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณพ่อขึ้น โดยมีกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และได้จัดให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด บรรยากาศอบอวนไปด้วยความซาบซึ้ง


         วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น  ใช้ชื่อ  โครงการว่า กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดขึ้นในวันที่    28-29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ภายในงานบรรยากาศสนุกสนานมาก 
 

 
     ในปีการศึกษานี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือขึ้น เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดย ได้ทำการเชิญ ทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์  มาให้ความรู้และอบรมทักษะต่าง ๆ โดยกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมสร้างความสามัคคี และความสนุกสนาน กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

            วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงานเทิดทูนพระคุณแม่ขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ช่วงเช้า จะเป็นกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง บรรยากาศในงานเต็มเป็นด้วยความอิ่มบุญ และความซาบซึ้งจากกิจกรรม แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อแม่ผู้ให้กำเนิด เข้าไปดูภาพกิจกรรมกันเลยนะคะ 

 

 

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ได้จัดงานไหว้ครูขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายนที่่ผ่านมา ภายในงาน ได้จัดให้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน และจัดพิธีบูชาครู เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ 


        วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง    ได้จัดเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น เพื่อการการรณรงค์  และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน เห็นความสำคัญของสุขภาพ การพิษภัยของบุหรี่ และสิ่งเสพติด  

 


 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม Web-site
 
 
 
| หน้าแรก | ติดต่อวิทยาลัย | Download เอกสาร
| โรงเรียนในเครือ | งานวิจัย
©Copyright 2002-2014 All rights reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
Rayong Polyteachnical Vocational College
299/1 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-942108-9 Fax: 038-942109
Email : polyrayong24@hotmail.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
\"very
Statistics Counter