search
 
-A +A
 
 
www.polyrayong.ac.th หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัย Download เอกสาร
โรงเรียนในเครือ งานวิจัย    
ที่อยู่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
ใบสมัครเรียน
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ-ชลบุรี
โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 

 

โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31  คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - ปัจจุบัน  แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูก ฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

      
ท่านอาจารย์อุดมและ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็น ผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14  ไร่เศษ  หมู่ 5  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศผลรางวัล “การประกวดงานวิจัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  

  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557  “การประกวดงานวิจัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง”  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คลิกดูรายละเอียด   Download

   ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัย อาชีวศึกษาเอกชน  จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถ Download  เอกสารข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ได้แล้วนะคะ 

  รายละเอียดการจัดทำรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และปวส.2  นักเรียน-นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ แถบ Link ของศูนย์ฝึกงานและจัดหางานด้านข้างหน้าจอ นะคะ  


  สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกงาน ผ่านไป 3 สัปดาห์ ขอให้นักเรียนจัดเตรียม สมุดฝึกงานเล่มสีชมพู (ฝึกแบบตรงสาขา) ให้เรียบร้อย นักเรียนจะต้องส่งคืนวิทยาลัยในวันที่นักเรียนได้รับ การตรวจนิเทศ รอบแรกนะคะ   


  ทางศูนย์ฝึกงานและจัดหางาน จะเริ่มทำการออกนิเทศฝึกงาน วันแรก วันจันทร์ที่   25 สิหาคม นี้นะคะ ขอให้นักเรียน-นักศึกษา เตรียมพร้อมด้วย

  ในวันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม นักเรียน ชั้นปวช. 2 ทุกคน พร้อมกันที่วิทยาลัย เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ และ  วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม นักศึกษา ชั้น ปวส.2 ทุกคน พร้อมกันที่ วิทยาลัย เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ที่ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (ตรงเวลาด้วยนะคะ)

   กำหนดการส่งสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เล่มสีเขียว) พร้อมกันใน วันที่18 สิงหาคมนี้ นะจ๊ะ  ใครยังไม่เสร็จสิ้น เร่งมือได้แล้วนะจ๊ะ

   ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน-นักศึกษาเก่า วิทยาลัยกำหนดเปิดเรียนในวันที่29 พ.ค. 2557  เนื่องจากวันที่ 26-27 พ.ค. 57 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

    ประกาศ เพื่อแจ้งให้ทราบทางวิทยาลัยได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จาก038-942108-9  มาเป็น 038-022833,038-022845 

    กำหนดต่าง ๆ สำหรับการเตรียมความพร้อม ในภาคเรียนที่ 1 
 ปีการศึกษา 2557   
                
               

                    
    
                                                                                                 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 


    
 

 


           วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองได้เข้าร่วมดูงาน "เปิดโลกปริญญาตรี BSC ครั้งที่ 8" โดยงานจัดขึ้นที่วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557   
 

 
          เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 57 ที่ผ่านมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองได้จัดโครงการเยื่อมชมทัณฑสถานระยอง โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าเยื่อมชมได้รับความรู้ และเกิดการเกรงกลังต่อการกระทำผิด  

      โครงการทัศนศึกษาดูงาน  "พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"   จัดขึ้นในวันที่  16 ส.ค.  2557 "  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   
 

 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงานวันแม่ขึ้น โดยใช้ชื่อโครงการเทิดทูนพระคุณแม่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 โดยในช่วงเช้ามีการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมีกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อแม่ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความซาบซื้ง  

         วันที่ 29 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ฝึกงานและจัดหางาน ได้จัด โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความร้อมให้กับนักเรียน-นักศึกษา ได้จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุนิสา วิทยานุกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมณีวรรณวิทยา มาให้ความรู้ 
 

 
         วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดครงการ ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการขับขี่แก่นักเรียนนักศึกษา มีการบรรยายทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ  

          เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาขึ้น โดยกิจกรรมจัดให้มีการถวายต้นเทียนโดยตัวแทนนักเรียน และจัดส่วนให้มีการฟังธรรม นั่งสมาธิ ทุกคนต่างได้บุญกันท่วนหน้า 
 

 
            ในปีการศึกษา 2557 นี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดให้มีการ   ตรวจสุขภาพประจำปีขึ้น โดยนักเรียน-นักศึกษาทั้ง ภาคปกติ และภาคสมทบ ทุกคน จะได้รับการตรวจสุขภาพทั้งหมด โดยได้รับการตรวจจากคุณหมอ และคุณพยาบาลจากโรงพยาบาลรวมแพทย์ 

               กิจกรรมสานรัก-สานสัมพันธ์ ระหว่าง รุ่นพี่กับรุ่นน้อง กิจกรรมที่จัดขึ้น มีทั้งการสักการะเจ้าที่  ผู้ปกปักรักษาคุ้มครอง และได้มีการผูกข้อมือรับขวัญนักเรียน-นักศึกษาโดยคณาจารย์ ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน    

             เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงานไหว้ครูขึ้น ในช่วงเช้า ไดัจัดวิธีบวงสรวงพระพรหม    เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ นักเรียน - นักศึกษา  และทำการจัดพิธีบูชาครูโดยตัวแทนนักเรียน   

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ขึ้น  คณะผู้บริหาร และคณะครู-อาจารย์ ยินดีต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ทุกคน โดยในงานได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บุญส่ง สมุทรเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา มาบรรยาย และให้ความรู้ เข้าชมภาพบรรยกาศได้เลยค่ะ        


 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม Web-site
 
 
 
| หน้าแรก | ติดต่อวิทยาลัย | Download เอกสาร
| โรงเรียนในเครือ | งานวิจัย
©Copyright 2002-2015 All rights reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
Rayong Polyteachnical Vocational College
299/1 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-022833 Fax: 038-022845
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
\"very
Statistics Counter